Presentació

Aquest blog és una prova d'ús de l'eina de generació de blogs.

divendres, 14 de novembre de 2014

Descripció de l'assignatura

L'assignatura de Teoria de Màquines i Mecanismes s'imparteix a l'Escola Politpecnica Superior de Vilanova i la Geltrú. Està inclosa dins del pla d'estudis del Grau d'Enginyeria Mecànica.

divendres, 15 de novembre de 2013

Vídeo de prova

Aquí va el vídeo:


Temari

Temari
Tema 1. Cinemàtica de mecanismes.
1.1 Geometria de mecanismes.
1.2 Anàlisi de velocitats.
1.3 Anàlisi d'acceleracions.
1.4 Mecanismes espacials.
Tema 2. Estàtica de mecanismes.
2.1 El mètode de les potències virtuals.
2.2 Reducció de forces per descomposició gràfica.
Tema 3. Dinàmica de mecanismes.
3.1 El teorema de l’energia.
3.2 El mètode de D'Alembert.
3.3 El mètode de reducció.
Reducció a un punt.
Reducció a un eix.
Tema 4. Vibracions mecàniques.
4.1 Vibracions mecàniques.
Definició, causes i efectes. Aplicació al manteniment.
Mesura i anàlisi. La sèrie de Fourier.
Moviment harmònic. Model massa-molla.
Modelat d'una biga encastada. L’estroboscopi.
Freqüència pròpia, vibració lliure i forçada.
Vibracions forçades esmorteïdes.
Gràfica de resposta harmònica